Zadzwoń 76 746 3220 - sekretariat
76 746 3226 / 76 746 3228

Email predom@predom.lubin.pl

Prefabrykaty budowlane

Odwodnienia
drogowe

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe odwodnień dróg, ulic i parkingów, mostów, placów manewrowych.

 

  • Ściek skarpowy trapezowy
  • KS-1 – prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu
  • prefabrykat wylotu drenu