Zadzwoń 76 746 3220 - sekretariat
76 746 3226 / 76 746 3228

Email predom@predom.lubin.pl

Beton towarowy

Beton
towarowy

Beton towarowy jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje on po zmieszaniu cementu, kruszyw, wody, domieszek oraz innych dodatków, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku wiązania i twardnienia cementu.

Zastosowanie:

  • Beton towarowy jest materiałem wszechstronnego zastosowania. W większości przypadków możliwość jego wykorzystania zależy od inwencji twórczej i pomysłowości osoby projektującej.
  • Podstawowym zadaniem betonu towarowego jest stanowienie elementów konstrukcyjnych budowli, głównie w elementach żelbetowych i strunobetonowych.
  • Najczęściej jest on wykorzystywany do budowy ław fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów.

Składniki
betonu

Cement

Hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane w cementowniach z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym, a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania.

Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączeniamateriałów budowlanych.

Kruszywo

Materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

Występujące w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalnych. Mogą być uszlachetniane w wynikuprzesiewania i płukania. Można pozyskać je przez wydobycie z dna rzek, jezior lub kopalni piasku i żwiru, gdzie metodą odkrywkową pozyskuje się potrzebny materiał.

Woda

Jest podstawowym składnikiem zapewniającym prawidłowy proces hydratacji cementu.

Do produkcji betonu używana jest „czysta" woda, pochodząca z sieci wodociągowej,  jak również spełniająca odpowiednie parametry woda z recyklingu.